Top
608 44 36 17
kancelaria@adwokat-baturowilk.pl

Adwokat, którego chcesz mieć po swojej stronie

Każda sprawa jest dla mnie bardzo ważna i zawsze dbam o nią na poważnie.

Magdalena Baturo-Wilk – mediator i adwokat Bydgoszcz

Jestem adwokatem i stałym mediatorem wpisanym na listę prowadzoną przez Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy oraz mediatorem działającym w Centrum Mediacji przy ORA w Bydgoszczy. Moja kancelaria adwokacka specjalizuje się w sprawach rodzinnych (rozwody, alimenty, kontakty) cywilnych i karnych. Reprezentuję Klientów podczas negocjacji i na salach sądowych.

Udzielam też porad prawnych. Moim zdaniem jest informowanie Klientów o możliwościach, które daje im prawo oraz doradzam, jakie kroki można podjąć w celu rozwiązania problemu. Zajmuję się również mediacją, czyli pozasądowym procesem wypracowania konsensusu akceptowanego przez wszystkie strony sporu.

Ukończyłam studia prawnicze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji rozpoczęłam pracę w indywidualnej kancelarii.

Zdobyta wiedza i wieloletnie doświadczenie pozwalają mi rozwiązywać problemy prawne, z którymi zgłaszają się do mnie Klienci. Z racji tego, że dbanie o interesy moich Klientów jest jednym z priorytetów, dokładam wszelkich starań, aby byli oni w pełni usatysfakcjonowani.

Świadczę swoje usługi głównie dla osób fizycznych, jak i osób prawnych mieszkających w tym mieście i jego okolicach. Moja kancelaria jest również otwarta na współpracę z Klientami z innych części Polski.

Obecnie jest to łatwiejsze dzięki wprowadzonej usłudze „adwokat online Bydgoszcz”. Więcej informacji na jej temat można znaleźć tutaj.

„Prawo jest sztuką stosowania tego, co dobre i słuszne (łac. Ius est ars boni et aequi)” – Celsus . Fundamentalnymi wartościami dla systemu prawa są dobro i słuszność. To właśnie w oparciu o nie- prawo zawsze powinno być stosowane i interpretowane.

Obszary praktyki prawnej

Każda sprawa jest dla mnie bardzo ważna i zawsze dbam o interesy moich klientów.

Rozwody

Rozwiązanie związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Rozwód oprócz śmierci współmałżonka i unieważnienia małżeństwa jest jedną z okoliczności kończących małżeństwa

Prawo rodzinne

Wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi

Prawo cywilne

Reguluje stosunki między osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawy przyznały zdolność prawną

Prawo karne

Zbiór przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary. Prawo karne charakteryzuje równość co oznacza, że wszyscy są wobec niego równi

Mediacja

Pozasądowa metoda rozwiązywania sporów, w której osoba trzecia – mediator - pomaga stronom we wzajemnej komunikacji, określeniu interesów i kwestii do dyskusji oraz dojściu do wspólnie akceptowalnego konsensu. Proces ten ma charakter dobrowolny, poufny i nieformalny

Porady prawne

Konsultacja ze specjalistą w dziedzinie prawa

DARMOWA KONSULTACJA

Nie wahaj się zadawać pytania.